Основни акти

Етички кодекс

Имајући у виду специфичности функције омбудсмана, као и посебне карактеристике које би требало да има особа која врши ову функцију, Удружење омбудсмана Србије ради на изради свог Кодекса.

Текст је у фази израде, а тренутну верзију можете преузети овде:

 

Акциони план

С обзиром да је први омбудсман у Републици Србији изабран пре 20 година, а да тренутно има 24 активне канцеларије омбудсмана, Удружење омбудсмана Србије је предузело активности у циљу проширивања мреже омбудсмана. Такође, Удружење предузима сталне кораке на проширивању круга партнера са којима сарађује. 

 

Статут

Удружење омбудсмана Србије неформално постоји дуги низ година, да би 2016. његов статус био и формално решен. Прилико оснивања Удружења, које је тада носило назив Удружење локалних омбудсмана Србије усвојен је Статут из 2016. који је имао измене 2018. с обзиром да је тада промењен и назив Удружења омбудсмана Србије, након што је Покрајински заштитник грађана – омбудсман приступио удружењу са својим заменицима. С обзиром на протек времена и потребе за додатним изменема, Удружење омбудсмана Србије је 2022. усвојило нови Статут удружења.

Текстове Статута можете преузети на следећим линковима:

Одлуке