Удружење омбудсмана Србије

О ИНСТИТУЦИЈИ ОМБУДСМАНА

Омбудсман (или како се у новије време употребљава израз: „омбудсперсон“) је особа или институција која се бави заштитом права грађана, односно заштитом и унапређењем људских, грађанских и мањинских права. Институција је доста заступљена у свету и постоје разни називи за ову институцију, који осим назива омбудсман користе и друге називе које карактеришу појмови као што су „повереник“ „бранилац“, „заштитник“ и други.

Институција Омбудсмана се први пут јавља у Шведској 1809.године.

Омбудсмана бира скупштина, односно парламент и он контролише извршну власт, односно органе управе и јавне институције, осим носилаца политичке власти (парламент, председник и влада), a oмбудсман такође не контролише ни судове. У појединим земљама у овоме има одређених одступања. Поред поступања по појединачним обраћањима појединаца и правних лица, омбудсман често делује и на плану унапређења правног оквира и праксе везано за остваривање заштите права и унапређења истих.

Значајна је и могућност која постоји у једном броју ових институција да поред законитости и правилности контролише и целисходност поступања органа јавне власти. За рад институције омбудсмана од посебног значаја је њена независност и самосталност, а која се огледа у томе да га бира највиши орган власти коме је и једино одговоран за свој рад и где се независност и самосталност штите посебним одредбама устава и закона. Ова институција се стално унапређује мада има примера у појединим државама да се њен значај покушава умањити.

Актуелности Погледај све