КОНТАКТИ ОМБУДСМАНА

ЗАШТИТИНИК ГРАЂАНА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БЕОГРАД
11 000 Делиградска 16
011 206 81 00 мр. Зоран Пашалић

ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК
ГРАЂАНА-ОМБУДСМАН

НОВИ САД
21101 Булевар Михајла Пупина 25
021 487 41 44 доц. др Драгана Ћорић

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАНИ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

БАЧКА ТОПОЛА
24300 Маршала Тита 30
024 715 310 (локал 116) Миладин Нешић

БЕОГРАД
11000 Косовска 17
011 324 03 94 Миљко Ваљаревић

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Таковска 2
032 515 00 66 Милош Лазаревић

КРАГУЈЕВАЦ
34000 Светозара Марковића 7
034 338 250 Јелена Миливојевић

КИКИНДА
23330 Трг српских добровољаца 35
066 601 00 15 Милан Новаковић

КОВАЧИЦА
26210 Маршала Тита 50
013 661 122 Златко Шимак

КРАЉЕВО
36000 Трг Јована Сарића 1
036 306 138 Ксенија Гочанин

КРУШЕВАЦ
37000 Газиместанска 1
037 421 144 Бојан Ђурђевић

МАЛИ ИЂОШ
24321 Главна 32
024 730 030 Данило Дабовић

НИШ
18000 Генерала Милојка Љешнанина 39
018 521 676 Катарина Митровски

НОВИ САД
21000 Војвођанских бригада 17
021 420 211 Марина Попов Иветић

ПАНЧЕВО
26000 Жарка Зрењанина 13
013 347 154 Јелена Стојковић Соколовић

ПРИБОЈ
31330 12. jануар 5
033/245 11 60 Миомир Чавић

САВСКИ ВЕНАЦ
11000 Београд Кнеза Милоша 69
011 361 53 80 Светислав Миловановић

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 Зоран Стојковац

СОМБОР
25000 Трг Цара Уроша 1
025 468 177 Чарна Петричевић

СТАРИ ГРАД
11000 Македонска 42
011 330 06 41 и 011 330 06 81 Јован Кнежевић

СУБОТИЦА
24000 Трг слободе 1
024 626 898 Ерика Тот Салаи

ТУТИН
36320 Хусеин бега Градашчевића 7
020 811 011 Амер Бакић

ВОЖДОВАЦ
11000 Београд Устаничка 53
011 244 42 47 Весна Гојковић

ВРАЧАР
11000 Београд Његошева 77
011 308 14 63 Јефимија Галић

ВРАЊЕ
17500 Краља Милана 1
017 420 184 Марко Тричковић

ЗРЕЊАНИН
23000 Гимназијска 17
023 315 02 10 Богослав Симић

ЖИТИШТЕ
23210 Цара Душана 15
023 821 050 (локал 223) Алекса Кузман