Повереник за заштиту равноправности

је независан, самосталан и специјализован државни орган формиран на основу Закона о забрани дискриминације из 2009. године.

Народна Скупштина Републике Србије изабрала је 27. маја 2015. године Бранкицу Јанковић за нову повереницу за заштиту равноправности. Нормативни оквир рада Повереника за заштиту равноправности чине Устав Републике Србије, релевантни међународни документи и општи и посебни антидискриминациони закони Републике Србије.

Линк